Velikost písma:Domácí ošetřovatelská péče

Od 13.10.2014 jsme rozšířili nabídku poskytovaných služeb o Domácí ošetřovatelskou péči.

Domácí ošetřovatelskou péči poskytujeme na základě registrace podle zákona 372/2011 Sb., jako terénní zdravotní službu.

Domácí ošetřovatelská péče je terénní zdravotní služba, kterou poskytujeme pacientům/klientům na základě doporučení registrujícího praktického lékaře, lékaře pro děti a dorost, ošetřujícího lékaře při hospitalizaci nebo zdravotní služba bez indikace lékaře. Domácí ošetřovatelská péče je poskytována v domácím prostředí pacientů.

Služba je poskytována pacientům všech věkových kategorií, u kterých není nutná hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, ale jejich zdravotní stav vyžaduje pravidelnou, kvalifikovanou péči. 
Výkony Domácí ošetřovatelské péče provádí kvalifikovaná všeobecná sestra s osvědčením o registraci pro práci bez odborného dohledu.

Prováděné výkony:

  • odběry krve a jiných biologických materiálů
  • kontrola fyziologických funkcí (krevní tlak, puls, dech)
  • aplikace injekcí
  • aplikace inzulínu
  • podávání léků
  • ošetřování ran po operaci nebo úrazech
  • ošetřování dekubitů, bércových vředů
  • ošetřovatelská rehabilitace
  • nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy
  • případné další výkony požadované ošetřujícím lékařem


Dom
ácí ošetřovatelskou péči poskytujeme 7 dní v týdnu 

Kontaktní telefon 773 114 642


 


Jsme členem Asociace
poskytovatelů sociálních služeb ČR
Pardubický kraj Městský úřad Chrudim Nadace ČEZ VÝBOR DOBRÉ VŮLE
Nadace Olgy Havlové
Farní charita Chrudim


Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s., Resselovo náměstí 113, Chrudim I, IČO 287 89 563