Velikost písma:


Strana: 1 2

Nadace O2

V rámci interního projektu "Ruku na srdce pro neziskovou organizaci" nám Nadace O2 poskytla nadační příspěvek na podporu zvyšování kvality poskytování sociálních služeb. Příspěvek je využíván na úhradu vzdělávání našich zaměstnanců, kteří se přímo podílejí na péči o naše klienty a dále na vzdělávání zaměstnanců a klientů v oblasti "E-bezpečí", které se zaměřuje na online bezpečnost a prevenci rizikového chování v online prostředí. Součástí nadačního příspěvku je i notebook a dataprojektor. Tyto zařízení se využívají  při vzdělávacích akcích zaměstnanců a klientů, při promítání filmů a aktivizační činnosti klientů v rámci IT gramotnosti. (www.nadaceo2.cz)
Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Za finanční podpory z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové jsme realizovali projekt, který je zaměřen na zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb našim klientům. Jedná se o pořízení zdravotnických a kompenzačních pomůcek - vážící plošina vč. příslušenství pro vážení imobilních klientů, dále pořízení vysokého hydraulického chodítka pro zajištění ošetřovatelské rehabilitace a pořízení monitorovacího systému na kontrolu krevní srážlivosti.


KALEIDO

Radost, pohyb a vzpomínky - to je KALEIDO - virtuální zážitky pro individuální aktivizaci.
Využili jsme možnosti vyzkoušet novinku v oblasti individuální aktivizace. Naši klienti tak mohli navštívit známá i neznámá místa naší vlasti nebo cestovat po celém světě. Jedná se o cestování virtuální, ale i tento způsob si klienti pochvalovali. Když nemohou vyrazit na cesty do světa oni, svět přijde za nimi až do pokoje.
Kaleido přináší zážitky tvořené přesně na míru potřebám a přáním seniorů. Procházky lesem, relaxace, prohlídka českých i evropských měst s českým průvodcem, koncert v barokní zahradě nebo prohlídka galerie, to vše můžete zažít s kaleidem. Ukázkové video - zde.


Nadace ČEZ

Od března 2021 do března 2022 jsme realizovali projekt za podpory Nadace ČEZ_(2). Z příspěvku nadace jsme  pořídili zažehlovací štítkovací lis pro značení osobního prádla klientů. Pro zkvalitnění přímé péče o klienty jsme  pořídili aktivní antidekubitní matraci vč. kompresoru, která zabraňuje tvorbě dekubitů u ležících klient. Dále jsme nakoupili sadu polohovacích prvků, které nám pomáhají u ležících klientů fixovat požadovanou polohu na lůžku. 

Od října 2020 do října 2021 jsme realizovali projekt za podpory Nadace ČEZ_(1). Z příspěvku nadace jsme  pořídili vybavení, které zajistí kvalitní a bezpečnou manipulaci s imobilními klienty, vybavení bezpečnostními prvky detekce pohybu klienta na lůžku a v oblasti vzdělávání zajištění odborných akreditovaných seminářů pro naše zaměstnance.Jsme členem Asociace
poskytovatelů sociálních služeb ČR
Pardubický kraj Městský úřad Chrudim Nadace ČEZ VÝBOR DOBRÉ VŮLE
Nadace Olgy Havlové
Farní charita Chrudim


Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s., Resselovo náměstí 113, Chrudim I, IČO 287 89 563