Velikost písma:Veřejný závazek

Veřejný závazek

Veřejný závazek Domova se zvláštním režimem, Domova seniorů, Domova pro osoby se zdravotním postižením a Odlehčovací služby (dále jen Domov) upravuje základní poslání, cíle, zásady poskytovaných služeb a cílovou skupinu klientů, pro které je služba určena. Veřejný závazek má klientům služby usnadnit orientaci v tom, co jim služba může a nemůže poskytnout a jaké jsou principy poskytování této služby.

Poslání Domova

Posláním Domova je poskytovat pobytové sociální služby v nepřetržitém provozu seniorům, zejména seniorům se stařeckou demencí, Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demence a dále osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje komplexní přístup a široké spektrum pomoci. Kvalitní, individuálně zaměřené služby poskytované formou nepřetržitého provozu s cílem zachování lidské důstojnosti, maximální soběstačnosti a přirozených vazeb.

Posláním Odlehčovací služby je poskytnutí krátkodobého ubytování (max.na 3 měsíce) a péče seniorům, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí. Pečující fyzické osobě je tak umožněn odpočinek a regenerace sil. 

Cílové skupiny

Cílovou skupinou Domova pro seniory jsou senioři - osoby, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby. Služba je poskytována klientům od 60 let.

Cílovou skupinou Domova se zvláštním režimem jsou senioři – osoby se stařeckou demencí, Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demence. Služba je poskytována klientům od 55 let.

Cílovou skupinou Domova pro osoby se zdravotním postižením jsou dospělí od 27 let především s postižením po cévní mozkové příhodě a stavy po autonehodách, a osoby s dalšími poruchami mobility s potřebou 24 hodinové péče a pravidelné a intenzivní rehabilitace.

Cílovou skupinou Odlehčovací služby jsou senioři od 55 let.

Poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje

 • osobám, které vyžadují stálou lékařskou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 • osobám, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční choroby
 • osobám jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití z důvodu duševní nemoci nebo závislosti na návykových látkách či alkoholu

Základní cíle

 • zvyšovat kvalitu individuálně poskytovaných služeb
 • kvalifikovaný personál
 • udržovat standard prostředí a vybavení
 • rozvíjet spolupráci s rodinami a dalšími blízkými osobami klientů
 • udržet sociální rozměr zařízení (neaplikovat nemocniční)

Principy poskytování sociálních služeb

 • respektování volby klientů
 • partnerský přístup ke klientům
 • flexibilita a individualizace podpory
 • odpovědnost za kvalitu


Jsme členem Asociace
poskytovatelů sociálních služeb ČR
Pardubický kraj Městský úřad Chrudim Nadace ČEZ VÝBOR DOBRÉ VŮLE
Nadace Olgy Havlové
Farní charita Chrudim


Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s., Resselovo náměstí 113, Chrudim I, IČO 287 89 563