Velikost písma:Odlehčovací služba

Odlehčovací služba je časově omezená pobytová sociální služba - na maximální dobu 3 měsíce.

Poslání odlehčovací služby je zajistit podporu a pomoc seniorům, zastoupit pečujícího člena rodiny či osobu blízkou, které je tak umožněn nezbytný odpočinek, regenerace sil nebo vyřízení osobních záležitostí. Po tuto dobu zajistíme uživateli jak celodenní péči, tak bezpečné příjemné prostředí s důrazem na udržení dobré psychické kondice a posilování a udržení jeho schopností a dovedností formou aktivizačních činností. Odlehčovací služba vychází z individuálních potřeb jednotlivých uživatelů. Poskytovatel přistupuje k uživateli jako k partnerovi a důsledně dodržuje jeho lidská práva a základní svobody.

Cílovou skupinou jsou senioři od 55 let.

Kapacita Odlehčovací služby je 5 lůžek.

Poskytované úkony a úhrady za Odlehčovací službu jsou uvedeny v Ceník OS.


Jsme členem Asociace
poskytovatelů sociálních služeb ČR
Pardubický kraj Městský úřad Chrudim Nadace ČEZ VÝBOR DOBRÉ VŮLE
Nadace Olgy Havlové
Farní charita Chrudim


Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s., Resselovo náměstí 113, Chrudim I, IČO 287 89 563