Velikost písma:Pečovatelská služba

Od 1.8. 2014 jsme rozšířili nabídku poskytovaných sociálních služeb o Pečovatelskou službu. Pečovatelskou službu poskytujeme na základě registrace podle zákona 108/2006 Sb. a v souladu s vyhláškou 505/2006 Sb., jako terénní službu.

Poskytujeme tedy terénní sociální služby pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodů věku, nebo zdravotního postižení. Sociální služby jsou poskytovány v domácnostech těchto osob.

Služby poskytujeme osobám se zdravotním postižením od 27 let a seniorům.

Služba je určená osobám z Pardubického kraje.

Základní činnosti:   

  • poskytnutí stravy nebo pomoci při zajištění stravy - to je zejména dovoz nebo donáška stravy, pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podávání jídla a pití
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - to je zejména pomoc při oblékání a svlékání, pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu, pomoc při přesunu z lůžka na vozík
  • pomoc při osobní hygieně - to je zejména pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při použití WC, pomoc při péči o vlasy a nehty
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti - to je zejména zajištění úklidu a údržby domácnosti, běžné nákupy a pochůzky, praní a žehlení osobního prádla včetně drobných oprav osobního prádla
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - to je zejména doprovázení k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a zpět

Vztah uživatele a poskytovatele sociální služby je založen, v souladu se zákonem o sociálních službách, na smluvním vztahu.

Základem poskytování terénní pečovatelské služby je vždy individuální přístup pracovníků, jejich citlivý a ohleduplný postoj k uživatelům sociální služby.


 

Terénní pečovatelskou službu poskytujeme nonstop - 24 hodin denně.

Kontaktní telefon 773 114 642

 Jsme členem Asociace
poskytovatelů sociálních služeb ČR
Pardubický kraj Městský úřad Chrudim Nadace ČEZ VÝBOR DOBRÉ VŮLE
Nadace Olgy Havlové
Farní charita Chrudim


Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s., Resselovo náměstí 113, Chrudim I, IČO 287 89 563